ALBANIA, DURRËS

Mireseerdhet ne GraceLife
Durrës

GraceLife Durrës është e gjitha për të arritur njerëzit me mesazhin e dashurisë pa kushte të Perendisë dhe hirit te tij. E kemi mbjellur këtë kishë në Dhjetor të 2014 dhe gjatë kësaj kohe kemi parë jetët e njerëzve që janë transformuar nga ky mesazh I mrekullueshëm! Ne (pastorët e tanishëm të kësaj kishe në Durrës) jemi nga Afrika Jugut me origjinë dhe kemi shërbyer me besnikëri për vite me rradhë në GraceLife Ministries në Afrikën e Jugut më parë se të vinim në Shqipëri në Janar 2016! Më së shumti ne punojmë me adoleshentet dhe të rinjtë dhe në të vërtetë gëzohemi kur takojmë njerëz të rinj. Takimet tona janë gjithmonë të relaksuara, gallatë dhe tërheqëse, kështu që jeni të mirëpritur që të vini tek ne! Ndërtesa jonë është e hapur gjatë javës ku ne e perdorim si një vend zyre, kështu që nëse qëlloni afër vendit ku ne jemi dhe kur jemi hapur, ndihuni të lirë të vini dhe të na takoni!

Welcome to GraceLife Durrës

GraceLife Durrës is all about reaching people with the message of Jesus’ unconditional love and grace! We planted this church in December 2014 and since then we have seen many people’s lives being transformed by this wonderful message. We (the current pastoral team for the church in Durrës), are from South Africa originally and we have faithfully served GraceLife Ministries in South Africa for several years before moving to Albania in January 2016. We work mostly with young people and teens and we really enjoy meeting new people. Our worship services are always relaxed, fun and engaging so you are welcome to come and check us out! Our venue is also open during the week when we use it as an office space, so if you are ever in the area when we are open, feel free to come and meet us!

Kontaktet e personave (Contact Person)
Carel & Alecia Erasmus – Pastoret e vendi (Area Pastors)
Email address:  durres@gracelife.co

Ndertesa per kete jave
Ora 10:30 am
Me poshte eshte harta e vendodhjes sone!